Firmy

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Náš domov nabízí kvalitní a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský a přátelský přístup profesionálních pečovatelek i domácí stravování. Patříme mezi neziskové organizace a náš domov byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným …
734 367 659Domov Jeřabina Pelhřimov

Nabídka péče o muže a ženy s mentálním postižením, zrakovými, sluchovými, řečovými a tělesnými vadami. Nabízíme chráněné bydlení. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci, snižování závislosti na poskytované sociální …

Městský ústav sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Ústav poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - domov pro seniory, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Ústav zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením při jejich začleňování do …
474 375 414

Sociální služby Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Provozování domovů a ústavů pro seniory, zdravotně postižené občany, společensky nepřizpůsobené a pro rodiny a …
Pracovní nabídka
572 414 512

OSTARA, příspěvková organizace

 – Naplánovat trasu
Sídlo příspěvkové organizace. Centrum denních programů pro uživatele služby. Komunitní pobytové sociální služby pro lidi se zdravotním postižením. Ubytování je zajištěno v domácnostech 3+1, v jednolůžkových …
487 754 115

G - centrum Tábor

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního …
381 261 575

Domov na zámku Bystré

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 3 let věku s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování v jednolůžkových až třílůžkových pokojích se zajištěním stravování. Zajišťujeme mírnou, částečnou i úplnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Začleňování klientů do běžného způsobu života a ochrana jejich práv v rizikových situacích. Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Zajištění ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

 – Naplánovat trasu
Provozování ústavu sociální péče pro mentálně …
270 006 570

Domov pod Kuňkou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pobytových sociálních služeb - domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné …
(1)
466 415 636

Domov bez zámku

Poskytování sociální péče pro občany s mentálním postižením těžšího …

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro rodinu, děti, mladistvé, seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince a osoby ohrožené drogovou závislostí. Poskytování odbroného …
378 033 350