Firmy

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, sportu, počítačových her, moderního tance, skupinové relaxace a šachů. Pořádáme tábory, drakiády, loutkové divadlo, maškarní, výtvarné soutěže i pálení …

Dům dětí a mládeže, Praha - Horní Počernice

Pořádání zájmových kroužků, zábavných akcí a táborů pro děti, mládež a dospělé. Nabízíme více jak 100 kroužků v pravidelné činnosti: výtvarné a rukodělné, sportovní, taneční, hudební, se zaměřením na přírodu, výpočetní techniku, fotografování, modelářství, výuku cizích jazyků a další …

Dům dětí a mládeže Třebechovice pod Orebem

Nabídka kroužků a zájmových útvarů. Pořádání pobytových táborů. Vedeme kroužek šachů, keramiky, tance, basketbalu, sebeobrany, hokeje a florbalu. Dále nabízíme kroužek horolezectví, stolního tenisu, angličtiny, volejbalu, juda, modelářství a …

Dům dětí a mládeže Hranice

Pořádáme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme letní i zimní tábory, zájezdy do zahraničí a soustředění družstev. Zajišťujeme zájmové kroužky atletiky, keramiky, karate, mažoretek, šperkování, volejbalu a anglického jazyka. Věnujeme se výtvarným, kulturním i sportovním …

Dům dětí a mládeže, Smiřice

Nabídka zájmových aktivit a sportovních kroužků. Pořádání letních táborů. Zajištění volnočasových aktivit pro děti s cílem zajistit pohybovou náplň a působit preventivně vůči sociálně patologickým …

Dům dětí a mládeže Cvikováček

Pořádáme letní tábory a sportovní soustředění. Nabízíme zájmové kroužky či výuku cizích jazyků. Vedeme kroužky nohejbalu, tance, stolního tenisu, atletiky a sportu pro všechny. V nabídce máme také kondiční cvičení pro ženy, turistický či rybářský …

Městský dům dětí a mládeže, Úvaly

Organizujeme letních tábory a zájmové kroužky pro děti a mládež. Vedeme sportovní, taneční a umělecké kroužky a kroužky všeobecného vzdělávání. Nabízíme kroužky turistiky, vaření, šachů, mažoretek a výtvarné, hudební či dramatické kroužky. Pořádáme akce pro širokou …

Dům dětí a mládeže, Příbram

Pořádáme zájmové aktivity, kurzy, soutěže, příležitostné akce a letní i zimní tábory. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, jazykové, taneční, hudební, pohybové či výtvarné …

Dům dětí a mládeže

Organizujeme zájmové kroužky, kluby volného času, příměstské a dětské tábory, soutěže a další volnočasové dětské aktivity. Provozujeme vlastní hřiště na minigolf, dopravní hřiště a posilovnu. Zajišťujeme umělecké, počítačové, taneční, sportovní a jazykové …

Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí

Organizování zájmových kroužků a kurzů. Pořádání letních táborů. Připravování akcí pro veřejnost. Pro děti jsou připravé výtvarně tvořivé, sportovní, dramatické, keramické, taneční a hudební kroužky a výuka anglického …

Dům dětí a mládeže Kutná Hora

Nabídka volnočasových aktivit, zájmových kroužků a příležitostných akcí. Organizování výletů a letních i zimních táborů v tuzemsku i …

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM

Nabídka zájmových kroužků, víkendových akcí, zimních i letních táborů pro děti ze základních a středních škol. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, basketbalu, tance, zumby, stolního tenisu a volejbalu. V nabídce máme také umělecké …

Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř - Josefov

Nabídka zájmových kroužků se zaměřením na hudbu, sport, počítače, výtvarnou výchovu nebo přírodu. Pořádání letních táborů, výletů a …