Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dům dětí a mládeže Polná

Nabídka zájmových činností pro děti v uměleckých, technických, přírodovědných a sportovních odvětvích. Pořádání letních táborů. Nabídka …

Dům dětí a mládeže Bochov

Provozujeme dům dětí a mládeže s nabídkou zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Organizujeme různé sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a jejich rodiče i pro veřejnost. Pořádáme letní také příměstské tábory, soutěže a různé tvůrčí …

Dům dětí a mládeže Litomyšl

Nabízíme volnočasové aktivity pro veřejnost od předškolního věku do dospělosti. Organizujeme kroužky sportu, techniky, přírodovědy, estetiky, outdoorových aktivit a kurzy pro dospělé. Pořádáme tábory různých zájmových oblastí, burzy, soutěže, exkurze a …

Tramtáryje - SVČ Svitavy

Domov se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí a mládeže, zájmové kroužky, pořádání víkendových pobytů pro děti a …

Dům dětí a mládeže Český Těšín

Hlavním předmětem činnosti KVC DDM je uspokojování dětí a mládeže a široké veřejnosti našeho města i spádových obcí v zájmové, kulturní, vzdělávací a společenské oblasti. Aktivity KVC se dotýkají zejména neprofesionální sféry, vytváření zázemí zájmové i klubové …

Dům dětí a mládeže Blansko

Organizování zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pořádání olympiád a soutěží, drakiád, táborů, mikulášských pochodů, tvořivých dílen pro děti i jejich rodiče. Nabídka letního ubytování pro dětské …

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pořádáme víkendové turnaje a výlety, kluby, kroužky, prázdninové tábory a soutěže. Zajišťujeme také individuální doučování a možnost využití moderních výukových programů na PC. Zaměřujeme se na plánování programů pro …

Centrum dětí a mládeže

Provoz školského zařízení se školní družinou, jídelnou i domem dětí a mládeže. Pořádání kroužků, akcí a letních táborů pro děti a mládež. Nabídka jazykových, výtvarných, počítačových a sportovních …

DDM Praha 9

Nabídka zájmových kroužků, akcí, táborů a soutěží pro předškolní a školní děti, mládež i dospělé. Zaměřujeme se na kroužky z oblasti estetiky, divadla, hudby, jazyků, počítačů, sportu a přírody. Organizujeme a účastníme se vzdělávacích a sportovních …

Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou

Provozujeme dům dětí a mládeže s nabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme jazykové, výtvarné, taneční, hudební i sportovní kroužky. V nabídce máme kroužek anglického jazyka, keramiky, břišních tanců, kondičního badmintonu, orientačního běhu a mnohé …

Dům dětí a mládeže Miroslav, okres Znojmo

Zaměřujeme se na organizování zájmových kroužků, letních táborů a soutěží. Pořádáme také letní soustředění a …

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

Provoz domu dětí a mládeže. Nabídka zájmových kroužků i kulturních představení. Pořádání táborů, workshopů, výletů a sportovních …

Dům dětí a mládeže Hranice

Pořádáme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme letní i zimní tábory, zájezdy do zahraničí a soustředění družstev. Zajišťujeme zájmové kroužky atletiky, keramiky, karate, mažoretek, šperkování, volejbalu a anglického jazyka. Věnujeme se výtvarným, kulturním i sportovním …