Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 380 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně hudebního, tanečního, výtvarného a sportovního kroužku. K dispozici je žákovská a učitelská knihovna. Pořádáme výlety a školy v …

ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice

Základní škola s rozšířenou výukou hudební a tělesné výchovy pro 900 žáků se školní družinou. Škola je vybavena sportovním hřištěm s umělým povrchem, provozuje pěvecký sbor a instrumentální soubor, nabízí sportovní kroužky, aerobik, keramiku, výuku německého a anglického jazyka, náboženství a …

ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Teplice

Základní škola pro 780 žáků s jídelnou a družinou s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, dále ruštinu a italštinu. Organizujeme výukové zájezdy do zahraničí. Možnost navštěvovat umělěcké, přírodovědné i jazykové …

ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady

Základní škola se sportovním zaměřením pro 800 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Pořádáme výlety, tábory, akce, soutěže a besídky pro děti. Vedeme Klub rodičů a přátel školy. Vydáváme školní časopis Chaozz a zúčastňujeme se různých projektů. Nabízíme konzultace s výchovným …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a …

3. ZŠ Holešov

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je vlastní krytý školní bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem a odborné učebny. Nabízíme výuku angličtiny od 1. ročníku, plavání v 1. - 9. ročníku. Zřizujeme 1. třídu pro žáky s vadami …

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 900 žáků s jídelnou a družinou. Organizace zájmových kroužků při …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá ve dvou třídách s 1. až 5. ročníkem. Zaměřujeme se na výuku polského, českého i anglického …

ZŠ Kuřim, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Maxe Švabinského

Provozujeme státní základní školu pro 360 žáků s družinou nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Nabízíme zájmové kroužky při …