Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Slatiňany

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 600 míst. Součástí školy je školní …

ZŠ České Velenice, třída Československý legií

Provozujeme státní základní školu pro 570 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vzdělávací program školy je založeno na poznávání potřeb …

ZŠ Radomyšl

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. Žáci mohou navštěvovat kroužky paličkování, kopanou, florbal, tenis, dovedné ruce a …

ZŠ Zádveřice - Raková

Provozujeme základní školu rodinného typu pro 96 žáků. Poskytujeme základní vzdělání žákům prvního stupně. K dispozici máme jídelnu a družinu. Pořádáme florbalové turnaje, vystoupení a další zájmové …

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého

Provozujeme základní školu pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme ozdravné pobyty, zájezdy a výlety. Disponujeme vybavenými učebnami pro předměty fyzika, chemie a …

ZŠ Hostivice

Provoz základní školy pro 700 žáků. K dispozici je družina, klub a jídelna. Pro děti je zajištěn sportovní, vzdělávací a kulturní program i volnočasové …

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme společenské, kulturní a sportovní akce. Disponujeme keramickým, sportovním a jazykovým …

ZŠ a MŠ Služovice

Základní škola pro 40 žáků s družinou a …

Základní škola, Základná umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková organizace

Součástí organizace je základní škola s běžnými a speciální třídou, školní družiny, školní klub, základní umělecká škola, dvě mateřské školy, dvě školní jídelny a …

ZŠ Kolín, Kmochova

Základní škola pro 410 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. K dispozici je školní jídelna, klub a …

ZŠ Zdiby

Provoz 1. stupně základní školy s kapacitou 130 žáků s družinou pro 83 dětí a školní výdejnou. K dispozici je tělocvična, areál školního hřiště, knihovna či stolní …

ZŠ a MŠ Krásná Hora nad Vltavou

Provoz základní školy pro 160 žáků s družinou, jídelnou a tělocvičnou. Pro žáky pořádáme sportovní, kulturní a vzdělávací akce. Žáci mohou navštěvovat řadu zájmových …

MŠ Těšetice

Provozujeme mateřskou …

ZŠ a MŠ Juventa, Komenského

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s jídelnou a družinou. Pro žáky nabízíme pěvecký, hasičský, výtvarný, cukrářský a florbalový kroužek. Pro děti pořádáme řadu kulturních, vzdělávacích a sportovních …