Firmy

ZŠ a MŠ Kujavy

Provozujeme malotřídní základní školu 1. stupně se dvěma třídami s kapacitou 50 žáků s družinou pro 30 dětí a jídelnou. Zaměřujeme se na zdravý životní styl a výuku cizího jazyka od 1. ročníku. K dispozici je školní zahrada. Nabízíme volitelné předměty. Zúčastňujeme se soutěží a …

ZŠ a MŠ Radonice

Základní škola pro 276 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Nabízíme služby výchovného poradce a metodika prevence. K dispozici je sportovní hala, hřiště, zahrada, skleník a pískoviště. Zajišťujeme různé zájmové …

ZŠ a MŠ Rakvice

Základní škola s kapacitou 400 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme školy v přírodě, lyžařský výcvik, zahraniční výlety, vánoční koncerty a školní plesy. Účastníme se sportovních i vědomostních soutěží. Poskytujeme služby výchovného …

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní

Provozujeme základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu Základní škola. Pořádáme výlety do zoo, exkurze, slavíčky, matematické soutěže, sběrové akce, dny otevřených dveří, sportovní dny a …

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov

Provozujeme základní školu pro 220 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je dramaticko-turistický, kulinářský, sportovní a anglický kroužek. Pořádáme vědomostní, sportovní a výtvarné …

ZŠ Žatec, Jižní

Základní škola pro 918 žáků s družinou a jídelnou. Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna s plánovací kapacitou 600 strávníků denně, zubní ambulance a služební byt pro školníka. Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho 12 …

ZŠ a MŠ Brzkov

Provozujeme malotřídní základní školu pro 24 žáků ve dvou třídách. K dispozici je výdejna školní jídelny i družina. Žákům je k dispozici výpočetní technika a hřiště, zajištěn je také plavecký výcvik. Děti mohou navštěvovat kroužek keramický, hudebně dramatický, informatiky či …

ZŠ a MŠ Brno, Křenová

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Jsme zapojeni v projektu Křenka - zážitkem k …

ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

Základní devítiletá škola pro 500 žáků. Provoz školní družiny a jídelny. Zaměřujeme se na jazykové vzdělávání, environmentální výchovu. Vytváříme pozitivní vztah k tradicím, historickému a kulturnímu dědictví i …

ZŠ a MŠ Hoštka

Provoz základní školy pro 240 žáků s družinou a jídelnou. Možnost využití přípravné třídy. Pořádání lyžařských zájezdů a škol v přítodě. Dále vedeme kroužek ruční práce, míčové hry, flétny, keramiky, kreslení a taneční a počítačový …

ZŠ a MŠ Hronov, nám. Čs. armády

Provozujeme základní školu pro 660 žáků s družinou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, výlety a sportovní či jiné akce. Vydáváme školní …

ZŠ Zdice

Provoz základní školy sídlící ve dvou budovách rozdělené na 1. a 2. stupeň celkem pro 550 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola využívá víceúčelové hřiště s umělým povrchem včetně místního fotbalového hřiště a sportovní haly. Nabídka povinně volitelných předmětů a výuky anglického …

ZŠ Otice

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Účastníme se projektu Zdravá …

ZŠ a MŠ Nehvizdy

Základní škola pro 178 žáků s jídelnou. Nabídka jazykových kurzů i pro veřejnost. Pořádáme sportovní tábory a soutěže, pro žáky máme k dispozici několik zájmových …