Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky

 – Naplánovat trasu
Záměrem projektu je podpora svěřenců dětských domovů, kteří se rozhodnou vzdělávat a později i začít svou profesní kariéru v oboru cestovního ruchu, respektive v hotelnictví a …

Nadace OKD

 – Naplánovat trasu
Podporujeme neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora je poskytnuta projektům z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům …
725 741 195

Mezinárodní univerzita celoživotního vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
MUCV poskytuje vysokoškolské a postgraduální vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na české i zahraniční absolventy z praxe a absolventy inženýrských oborů, kteří mají zájem o druhé vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech ( PhDr. doktor filosofie ). Nabízíme studium Bc., Mgr., PhDr., PhD., …
603 841 001

Nadace pro rozvoj vzdělání

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci pro rozvoj vzdělání. Nabízíme pomoc dětem s tělesným hendikepem a studentům vysokých škol z České a Slovenské republiky. Pořádáme charitativní koncerty. Zajišťujeme pomoc dětem v pěstounské péči i z dětských …
607 164 887

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala

 – Naplánovat trasu
Nadace je zaměřena na podporu vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci. Zaměřujeme se na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity či respektování lidských a pacientových práv. Nabízíme propojení odborných medicínských i etických aspektů ve školství a …
495 816 247


Nadace Media Development Investment Fund, Inc. - Praha

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se finanční a technologickou pomocí nezávislým mediálním a informačním podnikům fungujícím v nepříznivých podmínkách. Našim klientům pomáháme vybudovat funkční a finančně životaschopné podniky. Podporujeme vzdělanost a rozvoj …
224 312 832

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání a podpora nadaných středoškolských …
245 465 757

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v …
224 352 681


Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

 – Naplánovat trasu
Připravovujeme a podporujeme projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Pomáháme těm, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní …
224 372 196

Otevřená společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže. Zabýváme se sociální ekonomikou. Zaměřujeme se na watchdogovou, vzdělávací, analytickou a auditorskou činnost. Nabízíme genderové …
222 561 913