Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Nadace České spořitelny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí. Zasazujeme se o rozvoj komunit či životního prostředí. Společně s partnery z neziskového sektoru se věnuje dlouhodobým projektům ve všech zmíněných …
956 711 036

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala

 – Naplánovat trasu
Nadace je zaměřena na podporu vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci. Zaměřujeme se na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity či respektování lidských a pacientových práv. Nabízíme propojení odborných medicínských i etických aspektů ve školství a …
495 816 247

Nadační fond Kociánka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným …
515 504 201

Otevřená společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme právo na informace, reformy policejních služeb, kulturní politiky, sociálních exkluzí, rovnosti pro ženy a muže. Zabýváme se sociální ekonomikou. Zaměřujeme se na watchdogovou, vzdělávací, analytickou a auditorskou činnost. Nabízíme genderové …
222 561 913

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v …
224 352 681


Nadační fond Hanky Kynychové

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond se zaměřením na pomoc dětem v dětských domovech. Zajišťujeme zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů. Podporujeme vzdělání dětí v oblasti sportu, tance či muzikálového herectví. Pořádáme společenské a kulturní …
607 185 011


Nadace Františka Faltuse

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělání a práci studentů a pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nadace je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora ČVUT v Praze, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v …
224 354 757

Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, nadace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vzdělávací a kulturní nadaci zaměřenou na mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie. V rámci svého poslání nadace spolupracuje s politickými stranami a hnutími, společenskými i zájmovými organizacemi a sdruženími, občanskými iniciativami, církvemi, a …

Nadační fond Jakuba Škody

 – Naplánovat trasu
Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného …
581 210 486

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

 – Naplánovat trasu
Připravovujeme a podporujeme projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Pomáháme těm, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní …
224 372 196