Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

European Alliance of YMCAs - Evropská aliance YMCA

 – Naplánovat trasu
Rozvíjení tělesné, duševní a duchovní stránky …
224 872 020

Dobrovolnické centrum FN v Motole

 – Naplánovat trasu
Posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na …

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní …
739 066 938

Šikovné ruce pomoci, z. s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je pomáhat lidem v nouzi. Pomáháme zejména pletením a háčkováním oblečení, přikrývek nebo hraček v rozvojových zemích, sirotkům, dětem nemocným a …
734 252 646

Svaz dobrovolných hasičů v Žandově u České Lípy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
724 180 841

Hnutí Brontosaurus BRĎO - Vlkani,Mikulčice

 – Naplánovat trasu
Provádění aktivit v oblasti ekologické výchovy pro děti i širší veřejnost. Nabízíme širokou škálu činností pro ochranu životního přírodního dětství. Pořádáme tábory a jiné akce. Máme vlastní knihovnu a zajišťujeme …
605 763 112

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum, které je otevřeno 7 dní v týdnu po celý rok. Poskytujeme služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními …
735 030 433

Kamarád Rožnov

 – Naplánovat trasu
Provoz sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním a tělesným …
571 653 683


"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
(1)
485 152 140

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kožlí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádání kulturních a společenských …
728 386 062

Sbor dobrovolných hasičů Černovír

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Věnujeme se práci s dětmi a pořádání kulturních …
723 198 802

Dobrovolnické centrum

 – Naplánovat trasu
Cílem centra je vytvoření databáze, která bude obsahovat nejen vyprofilované záznamy zájemců o dobrovolnickou činnost, ale seznam organizací a firem, které dobrovolníky …