Firmy

INEX - SDA Kostelecké Horky

 – Naplánovat trasu
Činnosti občanského sdružení zabývajícího se propagací dobrovolné práce v ČR a jejím zprostředkováním v zahraničí. Naším cílem je propagovat roli venkova a podporovat trvale udržitelný místní rozvoj a dobrovolné zapojení občanů do života …
604 676 146

Archa - humanitární sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozvojové a přímé humanitární pomoci v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebností v oblastech s akutní potřebou. Zprostředkováváme medicínskou, ošetřovatelskou, sociální a materiální …
733 254 497

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Satalice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Při schůzkách se děti intenzivně připravují na soutěže v požárním sportu, zdokonalují své teoretické znalosti v oblasti požární ochrany a provádí údržbu techniky ve zbrojnici, při které se připravují na své možné působení ve výjezdové jednotce v …
731 828 848

Spolek Medvědí šlápoty - Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá zotavovací akce, tábory a pravidelné schůzky pro děti a …
775 263 697

Svaz občanských sdružení České republiky

 – Naplánovat trasu
Dobrovolné, nevládní, neziskové občanské sdružení pro ochranu zájmů …
602 432 445

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi, terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi, poradnu pro rodinu a schránku důvěry. Realizujeme projekty a akce pro rodiny. Poskytujeme sociální poradenství pro cizince a zabýváme se sociálně právní ochranou …
734 520 916

Sbor dobrovolných hasičů Černovír

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Věnujeme se práci s dětmi a pořádání kulturních …
723 198 802

BIOSYNCHRON Therapy, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a realizace projektů spojených s léčbou civilizačních a genetických chorob. Poskytování dotací handicapovaným osobám a …
777 608 650

Chalupění

 – Naplánovat trasu
Naše sdružení sdružuje členy a dobrovolníky, kteří se zajímají o kulturní památky, historii, tradici a vzhled krajiny pod Jestřebím horami i okolí a chtějí se podílet na záchraně a oživení těchto hodnot. Zaměstnáváme osoby se změněnou pracovní schopností na vytvořených chráněných …
776 780 414

Jeskyně

 – Naplánovat trasu
Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
739 253 793

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velká Losenice

 – Naplánovat trasu
Vedeme sbor dobrovolných …
724 186 533

Spolek Kamínky

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace. Pořádáme akce pro veřejnost, kulturní akce, výlety, exkurze do přírody, výukové programy pro školy, Montessori programy, přednášky či …
774 953 244

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Dobrovolnické centrum

 – Naplánovat trasu
Provoz dobrovolnického centra, které sdružuje lidi, jež bez nároku na odměnu pomáhají spoluobčanům v jejich tíživé životní …
777 736 060

Anthroposofická společnost v České republice

 – Naplánovat trasu
Jsme neziskové sdružení, které je plně financováno z příspěvků svých členů, publikační a přednáškové činnosti a z darů příznivců. Zaměřujeme se na rozvoj duchovního života, umělecké tvorby a sociální aktivity společnosti. Pořádáme přednášky, vzpomínkové pořady, semináře a jiné …
246 030 358