Firmy

Živnostenský úřad Šlapanice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
(2)

Živnostenský úřad Konice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, eviduje oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti, zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů či vyměřuje a vybírá správní poplatky. Vedení živnostenského …
582 401 450

Živnostenský úřad Praha 13

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu a evidenci zemědělských podnikatelů. Zaměřujeme se také na opisy živnostenských oprávnění, osvědčení, přerušení i provozování …
235 011 490

MÚ Kolín - Živnostenský odbor

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …

Živnostenský úřad Rakovník

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …

Živnostenský úřad Vsetín

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Zabezpečuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání ve Vsetíně, Bystřičce, Francově Lhotě, Halenkově, Horní Lidči, Hošťálkové, Hovězím, Huslenkách, Jablůnce, Janové a …
571 491 201

Živnostenský úřad Horšovský Týn

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání. Provádíme živnostenskou kontrolu a ukládáme pokuty za porušení povinností. Vedeme živnostenský rejstřík. Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování …
379 415 146

Živnostenský úřad Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním …
585 508 867

ÚMČ Praha 10 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, provádí kontroly dodržování nařízení a vydává výpisy z evidence zemědělského …
267 093 615

Živnostenský úřad Bílina

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Řešení přestupků a správních deliktů včetně ukládání sankcí za porušení povinností. Provádění cenové kontroly u podnikatelských subjektů. Zajišťuje dozor nad dodržováním …

Živnostenský úřad Praha 22

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr živnostenského podnikání a provádíme jeho kontrolu. Vydáváme živnostenská oprávnění fyzickým a právnickým osobám, včetně jejich změn. Rozhodujeme o jejich zrušení. Ukládáme pokuty za porušení. Zabezpečujeme osvědčení o zápisu do evidence zemědělského …
(2)
271 071 845

Obecní živnostenský úřad Příbram

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení živnosti a oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona. Vede živnostenský …
318 402 535

Živnostenský úřad Pardubice

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a o volném pohybu služeb. Zajišťuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn. Vede evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých …
(1)
466 859 379

Živnostenský úřad Praha 16

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
234 128 410