Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Benešov - Odbor obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu, rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele a přiděluje provozovnám identifikační číslo …
317 754 110

MÚ Nový Bydžov - Živnostenský úřad a odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Zajištění sociální …

MÚ Vítkov - Živnostenský úřad Vítkov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
556 312 235


Živnostenský úřad Konice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, eviduje oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti, zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů či vyměřuje a vybírá správní poplatky. Vedení živnostenského …
582 401 450

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor financí a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontrolní …
566 590 337

Živnostenský úřad Pardubický kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
466 026 111

MÚ Sedlčany - Odbor-obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
318 822 742

Živnostenský úřad Chrudim

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Vedeme evidenci volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. Provozujeme živnostenský rejstřík. Provádíme kontroly a ukládáme sankce. Projednáváme správní delikty. Poskytujeme poradenskou …
469 657 400

Živnostenský úřad Jeseník

 – Naplánovat trasu
Správa živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele. Přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí, včetně oznámení všech souvisejících změn a vydává příslušná rozhodnutí. Poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá …
(2)
584 498 466

ÚMČ Praha 5 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku a ukládá pokuty za porušení živnostenského …
257 000 457

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolní činnost. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Projednává přestupky proti pořádku ve státní …
326 776 730

ÚMČ Praha 10 - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, provádí kontroly dodržování nařízení a vydává výpisy z evidence zemědělského …
267 093 615

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor živnostenský a správních činností

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
384 351 111