Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Praha 19

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
284 080 855

Živnostenský úřad Semily

 – Naplánovat trasu
Obecní živnostenský úřad vykonává přenesenou působnost státu na úseku registrace živností, vydává průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volné a rozhoduje o udělení koncese či o živnostech provozovaných průmyslovým způsobem. Poskytování služby …
CzechPOINT
481 629 251


Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT


Magistrát města Mostu - Odbor živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
476 448 111

Živnostenský úřad Rokycany

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských …
371 706 110

Živnostenský úřad Olomouc

 – Naplánovat trasu
Živnostenský úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin, také kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
588 488 222

Živnostenský úřad Praha 18

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme rejstřík v působnosti svého správního …
284 028 165

Živnostenský úřad Sokolov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
359 808 185


Živnostenský úřad Praha 6

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
220 189 850


Živnostenský úřad Praha 20

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …
(1)
271 071 628