Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablunkov - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol či dopravních přestupků. Zajištění služeb pro oblast provozování motorové dopravy a taxislužby, vydávání ŘP a jejich duplikátů, provádění zápisu přestupků a bodů do registru …
558 340 680

Pluhův Žďár - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1267. Obec se nachází v nadmořské výšce 478 metrů. Na území žije 603 …
CzechPOINT
384 382 255

Živnostenský úřad Vrchlabí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vydávání rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontrolní …
499 405 713

MÚ Hořovice - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťování personální a mzdové agendy, uplatňování vnitřního kontrolního systému, krizového řízení, bytové agendy, provoz podatelny, …
311 545 337

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061

MÚ Vrbno pod Pradědem - Požární ochrana

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá protipožárním a jiným zajištěním vedoucí k bezpečnému chodu města a jeho okolí. Dále se stará o požární prevenci a výchovu dětí v požární ochraně a ochraně …
554 795 124

ÚMČ Brno-Slatina - Odbor bytový

 – Naplánovat trasu
Správa bytového fondu, sestávajícího z bytových domů a pozemků tvořících s bytovými domy jeden celek, včetně technických zařízení v těchto domech. Odbor zařizuje prodloužení nájemní smlouvy, ukončení nájmu a žádosti o souhlas s podnájmem. Zabývá se opravami a haváriemi v domech a …
533 433 592

MÚ Řevnice - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor zpracovává kompletní účetnictví, provádí veškeré platební operace a vede komplexní daňovou evidenci. Zajišťuje evidenci veškerého majetku města a vybírá místní …
257 720 158

ÚMČ Brno-Bystrc - Odbor bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy bytového fondu ve věcné a finanční rovině. Zpracovávání rozborů potřeb bydlení a stavu bytového fondu. Odbor vyřizuje stížnosti nájemníků v obecních bytech a sleduje hospodaření obecního bytového fondu. Zabývá se vyhodnocováním údajů žadatelů o obecní …
546 125 160

MÚ Sokolov - Právní odbor

 – Naplánovat trasu
Poskytování právnických …
359 808 259

MÚ Beroun - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování agendy územního plánování, péče o kulturní památky a zabezpečování dotační politiky státu směrem k …
311 654 180

Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035

Živnostenský úřad Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …

MÚ Chýnov - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením rozpočtů a účetnictví či vypracováním zpráv o hospodaření města. Dále sestavujeme účetní uzávěrky, inventurní soupisy, vystavujeme faktury i evidujeme pohledávky. Dále připravujeme ekonomické podklady pro rozhodnutí …
381 297 025