Firmy

MÚ Bakov nad Jizerou - Odbor právní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní právní agendu, tvorbu právních předpisů města a sledování změn legislativy. Vedeme agendu dotačních řízení, rady a zastupitelstva i základních a mateřských …

MÚ Kolín - Odbor obrany a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme obranu, branná opatření, ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Zajišťujeme krizová řízení a hospodářská opatření za krizových stavů …

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor strategického plánování a projektového řízení

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
573 501 964

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor správy úřadu

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje organizační, personální a administrativní úkony úřadu, realizace a koordinace průběhu zahraničních cest, zahraničních návštěv a zahraničních vztahů města. Poskytuje technicko-administrativní zajištění agendy tajemníka a zasedání zastupitelstva …
491 419 605

MÚ Velká Bystřice - Odbor technických služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a …
585 154 139

ÚMČ Praha 10 - Odbor kontroly a komunikace

 – Naplánovat trasu
Evidence a vyřizování došlých stížností, oznámení, podnětů a petic občanů. Prošetřování závažných a opakovaných stížnosti a podání. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního …
267 093 482

Městský úřad Vrchlabí - Odbor rozvoje města a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje správu agendy v oblasti rozvoje města, investičních akcí, silničního hospodářství a územního plánování. Vede akci Čisté horní Labe a akci Průmyslová zóna …
499 405 330

MÚ Vracov - Odbor výstavby a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vydáváme stavební povolení a souhlas s provedením záměru. Zabýváme se správou …
518 628 193

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061

Živnostenský úřad Roudnice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Poskytování konzultací a poradenství registrovaným i začínajícícím …
416 850 220

MÚ Tábor - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání. Dále vydává rozhodnutí o stavební …
381 486 180

MÚ Sadská - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se stavebně právní činností města. Zajišťujeme stavební řízení, ohlášení, zkrácené stavební řízení i povolení, pořizování a změny územně plánovací …
325 594 327

Živnostenský úřad Moravský Krumlov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Odbor má na starosti vydávání průkazů živnostenských oprávnění včetně změn, poskytuje informace žadatelům a provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenských …
515 300 735

ÚMČ Praha 6 - Odbor služeb veřejnosti

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ucelených služeb v oblasti poskytování informací a komunikace občanů s úřadem. Vyřizování žádostí o výpisech či změnách údajů v základních registrech. Ověřování kopií listin, podpisů nebo výpisů. Poskytování služeb …
220 189 555