Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Pohádková země, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Strašidýlka, skřítkové, víly, rusalky a další stvoření pohádkové babičky, spisovatelky, ilustrátorky a malířky paní Vítězslavy Klimtové. Pořádání pohádkových výstav. Provoz pohádkového muzea a nabídka dětských …
(3)
737 129 367

Junák - český skaut, středisko Slušovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Pořádáme kožedělné …

Junák - český skaut, středisko Devětsil Spálené Poříčí, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Skautská výchova ctí především spolupráci s ostatními, vytvořit si vztah k přírodě a být k ní ohleduplný. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých …

Spolek Prointepo dětem

 – Naplánovat trasu
Rozvoj volného času dětí se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na prevenci vzniku závislosti na jiných lidech i před závažné zdravotní postižení. Zpřístupňujeme každodenní aktivity, zapojujeme děti do sportovního a sociálního života. Dále se snažíme o zlepšení orientace v lokalitě bydliště, …
731 575 981

Občanské sdružení Gingo plus dětem

 – Naplánovat trasu
Zlepšování kvality života dětí umístěných v dětských domovech, v kojeneckých ústavech či v ústavech …
(1)
774 129 134

Svět dětí na dlani, s.r.o.

Nabízíme kurzy plavání kojenců ve vlastním bazénu se slanou vodou, cvičení a hudební kroužky. Pořádáme výtvarné hrátky a rodinné …

Mami - rodinné centrum v Novém Jičíně, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme programy a služby pro nastávající maminky, rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pro předškolní děti. Pořádáme kroužky, rodinné akce, cvičení a masáže pro těhotné, přednášky ke všem tématům spojených s rodičovstvím, tvořivé dílny pro maminky a …
773 979 796

BabyFit

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra s nabídkou pravidelného kombinovaného programu pro rodiče s …
608 963 655

Rodinné centrum Sluníčko v Přerově, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro matky s dětmi v předškolním věku s nabídkou tvůrčích kurzů a možností hlídání. Zprostředkováváme vzdělávací a poradenské aktivity. Pronajímáme prostory na oslavy pro …
608 719 153

Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
775 233 543

Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
722 411 643