Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
412 384 744

Remix

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let. Vytváříme dětem a mladým lidem rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s …
605 479 062


Sociální služby Uherský Brod

Zabýváme se zajišťováním volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež. Zajišťujeme doučování školní i mimoškolní látky. Poskytujeme poradenství a informační servis v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy či volného …

Open House

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži pomocí nízkoprahových služeb. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
775 096 713

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909

Nízkoprahový klub Milovice

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým lidem ve věku převážně od 13 do 26 …
702 036 896

Domovy KLAS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let. K dispozici je vybavená klubovna různými hračkami, hrami, výtvarnými potřebami, počítači, dataprojektorem a dalšími. Poskytujeme pomoc při řešení obtížných …
774 709 106

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

Zastávka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové zařízení je sociální službou, jehož nízký práh může překročit kdokoliv bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky, životního stylu ve věku 11 - 21 …
734 435 314

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum, které je otevřeno 7 dní v týdnu po celý rok. Poskytujeme služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními …
735 030 433


Charita Kaplice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení určeného dětem a …
734 435 181

Mariánek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro děti školního věku. Možnost individuální přípravy na …
777 737 611