Firmy
Řazení výsledků: výchozí |DRáČe

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na podporu předškolní výchovy dětí. Pořádáme pravidelné dětské hraní i víkendové akce pro děti a jejich rodiče. K dispozici je klubovna. Pořádáme kroužky: Biblická pátrání, Pohybovou dramatickou přípravku pro nejmenší, Malý kutil, Flétnička, Předškoláček, Tanečky a …
606 908 224

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v obtížné situaci. Poskytujeme základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o …
571 616 024

Rodinné centrum Baráček

 – Naplánovat trasu
Provozování centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání rodičů s dětmi i bez dětí. Nabídka služeb v oblasti výchovy, vzdělávání, péče o zdraví. Nabídka pronájmu herny na rodinné oslavy či setkání. K dispozici je také dětské hřiště. Zajišťujeme …
777 129 542

Centrum péče o děti a rodinu, z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme rozsáhlou školící činnost v oblasti první pomoci, praktické záchrany a péče o dítě, jeho správný psychický i tělesný vývoj a pohybovou výchovu. Pořádáme veřejné akce a kampaně, které mají v daných oblastech vzdělávací a osvětový …

Útočiště, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Rodinám poskytujeme nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby. K dispozici jsou sociální a pedagogičtí pracovníci. Zajišťujeme semináře a kurzy pro rodiče s …
354 433 169

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
571 420 617

Centrum pro rodinu Ráj o.s.

 – Naplánovat trasu
Kulturní a duchovní obnova společnosti, pomoc při hledání trvalých životních hodnot a podpora vztahů v rodinách. Provoz mateřského …
731 604 120

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a poradenství. Zaměřujeme se na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zajišťujeme kontakt se společenským prostředím. Nabízíme také sociálně terapeutické služby a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
224 224 361

Centrum LIRA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …

Dětem, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora dětí z dětských domovů. Cílem společnosti je předat co nejvíce informací o životě, potřebách a snech dětí z dětských domovů. Pořádání různých akcí a …
577 220 682