Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku oborů cukrář, krejčí, kuchař, malíř, lakýrník, pekař, zámečník, strojní mechanik a čalouník. Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list. Vzdělávací program je zaměřen na odbornou stránku a odborný …

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 12 žáků. Nabízíme profesní zaměření na zahradnické práce, dílenské práce (práce s dřevem) či keramické práce. Pořádáme výlety, turistické a poznávací vycházky, lyžařský výcvik i výtvarné …

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Provoz soukromé praktické školy zajišťující výuku dvouletého oboru. Příprava žáků na samostatnou existenci ve společnosti a zdokonalení jejich úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v domácnosti a v …

Střední škola Karviná, Vydmuchov

Provozujeme střední praktickou školu dvouletou pro 24 žáků s obory příprava pokrmů, drobná údržba či kultura bydlení. Pořádáme taneční kurzy, výlety, adaptační kurzy a další akce pro děti i …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Poskytujeme dvouleté vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na výuku přípravy pokrmů, ruční práce, drobnou údržbu a základní dovednosti z …

ZŠ a Střední škola Praha 4, Kupeckého

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Výuka je uzpůsobena pro žáky s lehkým a středním mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Škola je bezbariérová. Pořádáme návštěvy kina, výstav a hrajeme bowling a společenské …

Střední škola Duchcov

Provoz státní praktické školy zajišťující výuku dvouletého …

Odborné učiliště Kelč

Praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů rodinná a zdravotní výchova, příprava pokrmů, dramatická a estetická výchova. K dispozici je školní …

Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzdělávání na naší škole je vhodné pro žáky s lehkým, se středně těžkým i těžkým mentálním postižením či s více …