Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na odborné poradenství v oblasti zemědělství a na organizaci farmářských trhů. Vedeme také vzdělávací semináře na zemědělská témata a řemeslné semináře zaměřená na lidová řemesla či zpracování zemědělských …
380 421 377

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Spolupráce s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska Horního Rakouska. Zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce. Zajištění reprezentace regionu. Účast na tvorbě strategií rozvoje a programů …
376 399 472

Mikroregion Staroměstsko, svazek obcí pro regionální rozvoj mikroregionu

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích. Podpora rozvoje cestovního …
572 416 423

Mikroregion Džbány

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj …
739 622 776

Spolek Dubáci

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je kulturní a okrašlovací rozvoj …
731 722 681

Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení se zaměřením na rozvoj měst, obcí, podnikatelských subjektů, sociálních, kulturních a sportovních organizací. Zajišťuje zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu a nutnosti jeho rozvoje, propagaci …
607 690 513

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zabezpečováním činností týkajících se podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií či zabezpečováním kontaktů na výzkumná a vývojová střediska i vysoké školy v ČR a poskytováním pomoci při …
724 146 517

Regionální škola rozvoje venkova

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje obcí a mikroregionů ve vazbě na strukturální fondy EU a další dostupné dotační tituly. Podpora podnikání na venkově, propagace …
325 611 588

Mikroregion Porta

 – Naplánovat trasu
Sdružení obcí Borač, Dolní Loučky, Kaly,Lomnička, Předklášteří, Štěpánovice, Štěrkovice a Železné zaměřené na řešení společných zájmů obcí, zaměstnanosti, rozvojových dokumentů, společných kulturní a sportovních …
549 410 170

Občanské sdružení Veselý vrch

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu českého ducha a vzpomínku první republiky. Pořádání sbírky na obnovu Drtinovy …
318 543 958

Kovárna Kamýk, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je zachovat kovárnu v areálu …

ARCHAIA Brno, o.p.s.

Provozujeme organizaci zaměřující se na ochranu, záchranu, dokumentaci a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek. Specializujeme se na výchovu, vzdělání a popularizaci. Provádíme historické průzkumy, zpracováváme historický vývoj území a topografii …

ČESKÝ MERÁN o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace, která podporuje všeobecný rozvoj …
603 522 294

Perspektiva pro Břeclav, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem zlepšit život ve …