Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lanškrounsko

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem regionu. Pořádáme kulturní a společenské …
465 385 111

Občanské sdružení pro Choťovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na obnovu, podporu a rozvoj obce i …
723 777 930

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj automobilového průmyslu v regionu. Nabízíme možnost využití laboratoře na měření zvuku, testování tepelných a chladících zařízení. Iniciujeme spolupráci mezi členy, vzdělávacími a regionálními institucemi, ostatními firmami z daného sektoru. Poskytujeme odborné …
558 272 433

Občanské sdružení Krajina Dluhonice

 – Naplánovat trasu
Sdružení usiluje o rozvoj …

Občanské sdružení Víchov

 – Naplánovat trasu
Podpora a vytváření občanských iniciativ a společenských a kulturních …
777 895 814

Sdružení za obnovu vesnice

 – Naplánovat trasu
Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice. Pořádáme zahradní slavnosti, Den země, Stavění Máje a pálení čarodějnic, Pouť a další …
374 693 137

NOVOHRADSKÁ RENESANCE, z. s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je návrat k zaniklým materiálním a duševním hodnotám, které Novohradsku bývaly po staletí …
607 279 813

EBERESCHE z.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem spolku je seznamování co nejširší veřejnosti s pozitivními stopami minulosti v našem regionu, práce pro region v kulturní, společenské činnosti, volnočasové aktivity a aktivity v oblasti ochrany …
737 984 970Sdružení měst a obcí okresu Tábor

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující města a …

Jezero Milada

 – Naplánovat trasu
Organizace má zájem na rozvíjení rekultivované oblasti …
(1)
477 010 697

MAS Sedlčansko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rozvoj kulturního, společenského, sociálního a ekonomického zázemí, technickou infrastrukturu, zlepšení stavu životního prostředí a atraktivity území. Zaměřujeme se na výchovu, vzdělávání a informování dětí a mládeže, rozvoj sociálního a ekonomického …
778 030 873