Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kralupy nad Vltavou - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zařízení zkoušky odborné způsobilosti pro žadatele o koncesi na taxislužby. Vydáváme povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice II. a III. …
315 728 088

MÚ Orlová - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vede registr vozidel a vydává řidičské průkazy a osvědčení profesní způsobilosti. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravuje agendu týkající se městské hromadné dopravy a taxislužbu. Projednává přestupky a jiné správní delikty proti bezpečnosti a plynulosti …
596 581 611

MÚ Vodňany - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správa agendy týkající se autoškol i dopravních přestupků. Zajištění výměny řidičských …
383 379 120

MÚ Kralovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle zvláštního právního předpisu a nařizování přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského …
373 300 210

MÚ Slavkov u Brna - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
544 121 132

Magistrát města Pardubice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje řádný stav a správu pozemních komunikací v majetku města včetně jejich evidence. Podílí se na zabezpečení řádného stavu komunikací v majetku či správě jiných subjektů. Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních …
466 859 351

MÚ Písek - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
382 330 600

MÚ Židlochovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
547 428 734

MÚ Boskovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
516 488 780

MÚ Poděbrady - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením registru vozidel, výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě a správou agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
325 600 489

MÚ Frenštát pod Radhoštěm - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
556 833 260

MÚ Beroun - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol, dopravních přestupků a …
311 630 230

MÚ Znojmo - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zabezpečování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města, rozhodování o povolení zvláštního užívání a uzavírkách místních komunikací. Specializujeme se i na organizování a provádění zkoušek odborné způsobilosti v taxislužbě a ukládání pokut za dopravní …
515 216 444

MÚ Odry - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
556 768 190