Firmy

MÚ Velešín - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu veřejných prostor města a komunikací. Provádíme komplexní údržbu místních komunikací, veřejného prostranství a zeleně …
380 331 761

MÚ Písek - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
382 330 600

ÚMČ Praha 18 - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme přenesenou působnost silničního úřadu nejen pro MČ Praha 18 i funkci státního silničního dozoru. Povolujeme zvláštní užívání místních komunikací, vydáváme rozhodnutí o připojení nemovitosti k místním komunikacím i provádíme kontrolní a sankční …
284 028 184

MÚ Příbram - Dopravní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy komunikací, přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
(1)
318 402 502

MÚ Milevsko - Odbor dopravy a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, provádí jejich změny a rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění a o pozastavení provozování …
382 504 210

MÚ Přeštice - Odbor správní a dopravní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme registr vozidel, spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních …
377 332 470

MÚ Nepomuk - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravujeme agendu týkající se autoškol a dopravních přestupků. Udělujeme řidičské oprávnění a vydáváme řidičské …
CzechPOINT
371 519 744

MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě a správu agendy týkající se autoškol i dopravních …
571 661 202

MÚ Bohumín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

Magistrát města Hradec Králové - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí registrace a převody motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů, projednávání a rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Dále vydává pokyn k odtahu vozidel a žádá o poskytnutí informací z registru vozidel. Výkon státní správy ve věcech stanic měření …

MÚ Bučovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
517 324 436

MÚ Rýmařov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
554 254 266

Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zabezpečování údržby, oprav a rozvoje pozemních komunikací na území města. Vedeme registr řidičů a vozidel, přidělujeme registrační značky a provádíme změny v dokladech. Specializujeme se na dozor nad stanicemi měření …
(1)

MÚ Jaroměř - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla či …