Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šlapanice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
533 304 410

MÚ Konice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému …
582 401 461

ÚMČ Praha 13 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu, údržbu a čistotu místních pozemních komunikací. Stanovujeme přechodné úpravy provozu. Zřizujeme vyhrazené parkování i prodejní stánky, připojování pozemních komunikací a kontrolu sjízdnosti i schůdnosti pozemních …
235 011 402

MÚ Kolín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registry vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádíme vydávání a odnímání registrace autoškol a schvalování výcvikových …
(1)

MÚ Horšovský Týn - Odbor dopravy a silničního hospodařství

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů. Provádíme kontroly stanic měření emisí. Vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy. Vedeme registr silničních vozidel. Přidělujeme registrační značky k silničním motorovým vozidlů a rozhodujeme o jejich …
379 415 182

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor rozhoduje ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Vede evidenci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Vede registr motorových vozidel a agendu řidičských …
353 118 257

ÚMČ Praha 22 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme povolení k užívání či rozhodnutí o omezení provozu na místních komunikacích. Stanovujeme místní úpravy silničního provozu a umísťujeme dopravní značení. Projednáváme přestupky a správní delikty v rámci působnosti. Zabezpečujeme rozhodnutí o omezení provozu na …
271 071 837

MÚ Příbram - Dopravní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy komunikací, přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
(1)
318 402 502

MÚ Jaroměř - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla či …

Magistrát města Teplice - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou a údržbou dopravního značení, místních komunikací, dětských hřišť, městské zeleně a dešťových …
417 510 902

MÚ Plesná - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zajištění investiční výstavby a komplexní údržby místních komunikací a zeleně …
724 196 146

Magistrát města Ostrava - Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

 – Naplánovat trasu
Oddělení odboru dopravně správních činností pro oblast státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových …
599 444 861

MÚ Chrudim - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Projednáváme přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ukládáme pokuty. Vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy. Vedeme registr řidičů a silničních vozidel. Provádíme zápisy údajů v technickém průkazu. Vykonáváme státní dozor na silnicích II. a III. …
469 657 500

MÚ Rýmařov - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
554 254 266