Firmy


monkey matter

Rodinná vzdělávací skupina s denní péčí a angličtinou. One hour mommy care, hlídání dětí, hlídání skupin dětí, doučování …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí s …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Mateřská škola pro 20 zrakově postižených dětí. K dispozici je jídelna. Pořádání výletů a her pro …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Provoz dvoutřídní mateřské školy pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna i dětské školní a víceúčelové hřiště. Pořádáme sportovní …

Speciální ZŠ a MŠ, Rumburk

Provozujeme mateřskou školku při zdravotnickém zařízení pro 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, samostatnosti, motoriky, zdravého sebevědomí či schopnosti komunikovat s …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Litvínovská

Mateřská škola pro 76 žáků se somatickými a logopedickými vadami. Věnujeme se dětem se sníženou imunitou, s psychickými i výchovnými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením. Součástí je jídelna. K dispozici je zahrada s …

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Mateřská škola zajišťuje podporu hospitalizovaných dětí předškolního věku. Kapacita je 40 dětí. Školka pracuje s dětmi na dětském, ORL, infekčním a chirurgickém …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 6 dětí. Zaměřujeme se na péči o děti s mentálním a kombinovaným …

Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu pro sluchově postižené s kapacitou 18 dětí. Pravidelnou součástí programu je individuální logopedická péče. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní a keramický kroužek či kroužek …