Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Mateřská škola pro 20 zrakově postižených dětí. K dispozici je jídelna. Pořádání výletů a her pro …

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Mateřská škola pro 6 dětí. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Využíváme prvky alternativní komunikace a Bazální stimulace. Součástí vzdělávání jsou i terapie jako canisterapie, hipoterapie, ornitoterapie a hudba s prvky …

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či …

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Litvínovská

Mateřská škola pro 76 žáků se somatickými a logopedickými vadami. Věnujeme se dětem se sníženou imunitou, s psychickými i výchovnými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením. Součástí je jídelna. K dispozici je zahrada s …

MŠ speciální Praha 8, Štíbrova

Provozujeme mateřskou školu pro děti s mentálním či tělesným postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Součástí je jídelna. Nabízíme výtvarný, sportovní, hudební a keramický kroužek. K dispozici je speciální pedagogické centrum. Pořádáme dětské akce i …

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

Mateřská škola zajišťuje podporu hospitalizovaných dětí předškolního věku. Kapacita je 40 dětí. Školka pracuje s dětmi na dětském, ORL, infekčním a chirurgickém …

Fakultní MŠ se speciální péčí

Fakultní mateřská škola se speciální péčí je mateřská škola, která integruje dětí s různými druhy postižení. Součástí školy je i malé speciální oddělení a také Speciálně pedagogické …

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 6 dětí. Zaměřujeme se na péči o děti s mentálním a kombinovaným …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální mateřská škola pro 12 dětí s jídelnou. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

MŠ pro zrakově postižené České Budějovice

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou poskytuje rehabilitační, výchovně vzdělávací a speciální péči dětem s postižením …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …