FirmyProvozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Provozujeme fakultu poskytující univerzitní technické vzdělání. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně celoživotního vzdělávání. Pořádáme přípravné kurzy na přijímací řízení. Poskytujeme možnost studia v anglickém jazyce pro české i zahraniční …

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Součástí fakulty je katedra bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví a veřejných financí. Zaměřujeme se na didaktiku ekonomických předmětů, financí a …

Univerzita Palackého v Olomouci - Lékařská fakulta

Nabízíme vzdělání v oblasti ošetřovatelství, rehabilitace, stomatologie, všeobecného lékařství, ekonomiky, řízení a specializace ve zdravotnictví. Dále poskytujeme 22 doktorských studijních programů v českém i anglickém …

Právnická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání. Poskytujeme možnost doktorského studia či zajištění státní rigorózní …

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Fakulta nabízí vzdělání v historických a filologických oborech, v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Zaměřuje se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech a dějiny společnosti českých zemí v raném …

Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium sociálních věd v prezenční i kombinované …

Ostravská univerzita - Fakulta umění

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Součástí fakulty jsou katedry dechových nástrojů, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, sólového zpěvu, intermédií, grafiky a kresby, malby, sochařství a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Fakulta se dělí na katedru technických věd, společenských věd, přírodních věd a na katedru informatiky a geoinformatiky. Zaměřujeme se na výzkum oblastí s velkou zátěží na životní …

Fakulta humanitních studií - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy humanitních oborů v prezenční i kombinované …