Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111


ČZU - Fakulta tropického zemědělství

Posláním fakulty je vzdělávání zahraničních i českých studentů v oborech tropického a subtropického zemědělství, rozvoje venkova a udržitelného nakládání s přírodními a energetickými zdroji v tropech a subtropech. Nabídka studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Fakulta multimediálních komunikací

Realizujeme výuku v prezenčním i kombinovaném studiu ve studijních programech Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design. Nabízíme bakalářské studium, navazující magisterské a doktorské …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a životního …

Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta se skládá z kateder informatiky v dopravě, dopravních prostředků a diagnostiky, dopravního stavitelství, technologie a řízení dopravy, dopravního managementu, marketingu a logistiky či mechaniky, materiálů a částí stojů. Dále fakulta zahrnuje odborné ústavy, výzkumná centra a …

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti filozofie, sociální politiky a sociální práce, historických věd, filologie, obecné teorie a dějin umění a kultury. Součástí fakulty jsou katedry filozofie, germanistiky, historie, psychologie, sociologie, českého jazyka či katedra romanistiky a …

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry fyzioterapie a ergoterapie, ošetřovatelství a porodní asistence, teoretických oborů, záchranářství a technických oborů. Provoz oddělení celoživotního vzdělávání a zdravotnické …

Fakulta logistiky a krizového řízení

Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních oborech Logistika a management, Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost společnosti či Řízení environmentálních rizik formou prezenčního i kombinovaného …

Lékařská fakulta v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje pregraduální i postgraduální studium lékařských oborů v prezenční i kombinované …

Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta

Fakulta zajišťuje bakalářské studijní programy Arboristika, Design nábytku, Dřevařství, Krajinářství, Lesnictví, Stavby na bázi dřeva či magisterské studijní programy Design nábytku, Dřevařské inženýrství, European Forestry, Krajinné inženýrství Nábytkové inženýrství či Lesní …