Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


Vysoká škola umĕleckoprůmyslová v Praze

Provozujeme vysokou školu s bakalářským, magisterským a doktorským studiem na šesti katedrách uměleckého zaměření. Dále pořádáme výstavy ve vlastní galerii a produkujeme knihy v našem nakladatelství. Nabízíme obory architektury, designu, volného a užitého umění, grafiky nebo dějiny …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta výtvarných umění

Nabídka bakalářských a magisterských studijních programů. Výuka se zaměřuje zejména na malířství, sochařství, grafický a průmyslový design. Fakulta pořádá slavnostní večery a aukce uměleckých děl. Možnost stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Univerzita Karlova

Nabízíme studium v prezenční i kombinované formě na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření. Univerzita dále disponuje 3 vysokoškolskými ústavy a 6 dalšími pracovišti pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost či 5 celouniverzitními účelovými …

Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářských i magisterských programech zaměřených na přírodovědné obory. Součástí fakulty jsou katedry biologie a ekologie, fyziky, chemie, informatiky a počítačů, fyzické geografie a geoekologie, matematiky či katedra sociální geografie a regionálního …

2. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje výuku bakalářského, magisterského a postgraduálního doktorského studijního programu v lékařských oborech v prezenční i kombinované …

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti podnikové ekonomiky a managementu s možností kombinovaného a prezenčního studia. Fakulta se skládá z katedry ekonomie a kvantitativních metod, financí a účetnictví, geografie, marketingu, obchodu a služeb, podnikové ekonomiky a …

Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium sociálních věd v prezenční i kombinované …

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta informačních technologií

Provozujeme fakultu zajišťující výuku v oblasti informačních technologií. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně celoživotního vzdělávání. Poskytujeme možnost výuky v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Provádíme výzkumy na mezinárodní …

ČZU - Katedra statistiky Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblastech matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti, výpočetní statistiky, biometriky a finanční a pojistné …

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů z oblasti humanitních, mediálních, komunikačních a mezinárodních teritoriálních studií. Fakulta se zaměřuje na mezinárodní vztahy, evropská, enviromentální nebo genderová studia, politologii, sociální antropologii či …