Firmy

MÚ Kolín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme, koordinujeme, usměrňujeme a kontrolujeme činnosti na úseku školství. Zabezpečujeme administrativní činnost komise tělovýchovy a …

ÚMČ Praha 18 - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Plnění funkce výkonného orgánu na úseku školství, kultury a …
284 028 195

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor cestovního ruchu a kultury

 – Naplánovat trasu
Organizace kulturních akcí a výstav, správa městského kina a muzea. Vedení kroniky města, hlášení městského rozhlasu a aktualizace městského …
573 501 952

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor finanční - Oddělení školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení personální agendy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem, vyhotovení platových výměrů, přiznávání platových postupů či podávání žádosí o zařazení do sítě škol. Zabezpečuje také spolupráci s kulturní či sportovní komisí a koordinaci kulturních akcí ve …
491 419 657

MÚ Velká Bystřice - Odbor kultury a informací

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy v oblasti kultury a poskytování …
585 351 680

ÚMČ Praha 10 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby základních škol a předškolních i školských zařízení zřizovaných městskou částí. Poskytování informací občanům. Zpracování znění zřizovacích listin a žádostí pro zápis do školského rejstříku a příprava podkladů pro výroční zprávu o …
267 093 531

Městský úřad Vrchlabí - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává státní správu a samosprávu na úseku školství. Zajišťuje metodické řízení škol, školských zařízení města a kulturních zařízení města. Spravuje městská hřiště. Dále se zabývá grantovým programem …
499 405 315

MÚ Rýmařov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
554 254 160

MÚ Štětí - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a organizujeme kulturní akce organizované městem a koordinujeme kulturní aktivity. Zaměřujeme se také na poskytování meziknihovních služeb, shromažďování, zpracování, uchování a poskytování informací o městě Štětí, péče o kulturní památky a další hodnoty společenského …
416 812 401

MÚ Janské Lázně - Kulturní odbor

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
499 875 121

MÚ Moravský Krumlov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Odbor má na starosti funkci zřizovatele vůči školám a předškolním zařízením města a stanovení spádových obvodů základních škol. Zaměření na přípravu a průběh konkurzního řízení pro obsazení funkcí ředitelů …
515 300 740

MÚ Přeštice - Odbor školství, vnitřních věcí a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu města v oblasti školství a …
377 332 560

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Vydáváme propagační materiály o městu a jeho historii. Provádíme povolování veřejných loterií a tombol s herní jistotou a veřejné sbírky. Spolupracujeme na tvorbě cyklostezek a …

ÚMČ Praha 6 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba a realizace koncepce školství na území městské části. Financování provozu a údržby školních a školských zařízení a kontrola …
220 189 550