Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Zajištění vzdělávacích kurzů. Vydávání Jablonského …
465 641 371

MÚ Písek - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit. Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
382 330 850

ÚMČ Praha 13 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme řízení, financování provozu a údržby či kontrola hospodaření škol i školských zařízení na území městské části. Provádíme organizace zadávání veřejných …
235 012 428

MÚ Kolín - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme, koordinujeme, usměrňujeme a kontrolujeme činnosti na úseku školství. Zabezpečujeme administrativní činnost komise tělovýchovy a …

MÚ Rychvald - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a sportu. Odbor pečuje o provoz internetových stránek města a aktualizaci elektronické úřední desky. Pracuje s návrhy rozpočtu na úseku odboru a sleduje jejich čerpání a účelnosti vynakládání prostředků. Podporuje kulturní a sportovní rozvoj …
596 543 050

MÚ Vsetín - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sport. Zabezpečujeme úkoly na úseku školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a zahraničních kontaktů. Zajišťujeme přípravu a realizaci investičních akcí, běžné údržby a oprav budov, které jsou ve správě …
571 491 511

ÚMČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

 – Naplánovat trasu
Zajišťování řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Komunikace s občanskými sdruženími a vedení grantových řízení vyhlášených městskou částí. Dále mezi naše služby patří agendu Fondů EU a fundraisingu, komunikaci s občanskými sdruženími, aj.  …
267 093 511

MÚ Příbram - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a volnočasových …
318 402 451

MÚ Jaroměř - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Podílíme se na vydávání propagačních materiálů města, spolupracujeme s informačním centrem ve městě a vydáváme Jaroměřský a josefovský …
491 847 160

MÚ Tábor - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizuje aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vede evidenci majetku mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Dále zajištění opravy a údržbu školských zařízení …
381 486 290

Magistrát města Teplice - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se financováním rozpočtové agendy na úseku školství a příspěvkové organizace. Navrhujeme rozpočty a kontrolujeme účetní závěrky a hospodaříme s prostředky přidělenými městem. Shromažďujeme a zpracováváme data z dokumentace za školy a školská …
417 510 430

MÚ Plesná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
354 596 504

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor školství, mládeže a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových …

Magistrát města Ostrava - Odbor kultury a volnočasových aktivit

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace o význačných kulturních akcích podporovaných městem včetně jejich přípravy. Zajišťujeme výkon samosprávy v oblasti zdravotnictví na území města. Koordinujeme aktivity v oblasti protidrogové prevence a kriminality. Nabízíme poradenskou, konzultační a přednáškovou …
599 443 041