Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Cheb - Odbor školství, tělovýchovy a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Odbor má mimo jiné na starosti propagaci města a kulturních, sportovních a společenských akcí konaných ve městě, provozuje turistické infocentrum, pomáhá nadacím a připravuje veškerou agendu pro grantovou činnost za oblast školství a …
354 440 642

MÚ Rýmařov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
554 254 160

MÚ Hořice - Úsek školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zpracovává návrhy rozpočtů a rozbory hospodaření škol a školských zařízení. Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve svém správním obvodu. Vydává povolení k pořádání tomboly, vede evidenci válečných hrobů a eviduje akce podléhající správnímu poplatku ze …
492 105 457

MÚ Česká Třebová - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Vedení evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Péče o válečné hroby a pietní …

Město Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Odbor dopravních a správních agend, odbor kultury, školství a sportu, odbor sociálních služeb, stavebního úřadu a životního prostředí. živnostenský …
CzechPOINT

MÚ Říčany - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Nabídka zpracování obecní kroniky, metodického usměrňování i řízení školských a kulturních příspěvkových organizací města a vedení agendy pořadatelů i organizátorů akcí spojených s hudební …
323 618 213

MÚ Rájec-Jestřebí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
515 557 618

MÚ Znojmo - Odbor školství, kultury a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na financování rozpočtové agendy a správa úseků školství i kultury, spolupráci s komisí pro mezinárodní styky. Zajištění kontroly plnění povinností vlastníků kulturních památek. Specializujeme se také na pomoc činnosti zájmovým a sportovním organizacím a spolkům ve …
515 216 579

MÚ Příbram - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a volnočasových …
318 402 451

MÚ Písek - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit. Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
382 330 850

MÚ Nová Paka - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
493 760 200

ÚMČ Praha 4 - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti školství a kultury. Vedeme evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Pečujeme o válečné hroby a pietní místa. Připravujeme a organizujeme akce pro seniory a rodiny s dětmi. Zajišťujeme primární protidrogovou a kriminální …
261 192 477

MÚ Chvaletice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinaci kulturních aktivit. Vedeme seznam kulturních památek. Provádíme výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních …
466 988 217

Magistrát města Kladna - Odbor kultury a školství

 – Naplánovat trasu
Vykonávání státní správy v přenesené působnosti vůči školám a školským zařízením v rozšířené působnosti. Zpracování dat z dokumentace a evidence škol. Evidence uchazečů o místa učitelů a pracovní místa ve školních jídelnách. Zajištění letního a zimního prázdninového provozu …
312 604 401