Firmy

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Základní škola pro sluchově postižené s kapacitou 120 žáků. K dispozici je jídelna, klub a školní družina. V rámci výuky pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla i kulturních akcí a výlety. Účastníme se sportovních her. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, výtvarných činností, divadla a …

ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova

Speciální základní škola s družinou a jídelnou pro 40 dětí. Škola má 5 tříd, z toho jsou ve dvou třídách žáci vzděláváni podle rehabilitačního vzdělávacího programu. Všechny třídy jsou vybaveny v souladu s potřebami našich žáků, k dispozici jsou moderní pomůcky, ve všech třídách jsou …

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické základní školy. Jsou zde třídy po 6 až 12 žácích s logopedickými vadami a se specifickými poruchami učení. Nabízíme internátní ubytování a trávení volného času v zájmových …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

provozujeme speciální základní školu pro 130 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme stimulační terapie, jako jsou logopedie, grafomotorika, somatopedická cvičení, arteterapie, muzikoterapie a bazální stimulace. Pořádáme návštěvy dopravního hřiště, kurz plavání, cvičení v přírodě a školní …

MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova

Provozujeme praktickou a speciální školu pro 135 žáků s družinou a jídelnou. Dále nabízíme volnočasové aktivity pro děti včetně pohybových i naučných …

ZŠ Vokovice, Praha 6

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s kapacitou 136 žáků, se školní družinou a …

ZŠ praktická Halenkov

Provozujeme základní školu pro 52 žáků se školní jídelnou určenou pro žáky s lehkým mentálním postižením. Jezdíme na výlety a pořádáme dopravní …

ZŠ a MŠ Tachov, Petra Jilemnického

Základní škola pro 167 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, družinou o kapacitě 12 žáků a internátem. Pořádáme výlety, prohlídky, sportovní dny, návštěvy kin, divadel a …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín

Základní a pomocná škola pro 52 žáků se školní družinou a speciálním pedagogickým centrem. Zajištění kroužků v oblasti tance, počítačů, logopedie a výtvarné …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola pro 39 žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a …

ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova

Provozujeme praktickou základní škola pru 96 žáků. K dispozici je také družina. Specializujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním a zdravotním postižením nebo na děti trpící autismem. Pořádáme ozdravné pobyty, besídky, pravidelná sezení, dny dětí nebo výlety za …

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu. Zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Poskytujeme výchovně vzdělávací péči, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou …

Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace

Jsme mateřská a základní škola rodinného typu určena dětem s mentální retardací, poruchami pozornosti, hyperaktivitou a poruchami autistického …