Firmy

MÚ Jilemnice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor vykonává státní správu na úseku přestupků a správních deliktů, matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Dále provádí vidimaci a legalizaci, plní úkoly na úseku voleb, referenda, sčítání obyvatel, a to ve správním obvodu obce s rozšířenou působností …
(1)
481 565 150

MÚ Bojkovice - Odbor organizační a občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, právních služeb a projednávání přestupků. Pořádání kulturních akcí. Pronájem kulturního domu. Vydávání zpravodaje a propagace …
572 641 151

ÚMČ Praha-Suchdol - Odbor hospodářské správy a obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Správa nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku. Zabezpečování oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek. Příprava a zajištění pronájmů, zabezpečení oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek, inventarizace, autodoprava, zimní údržba komunikací, správa dětských hřišť a …
222 361 421

MÚ Český Brod - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zabýváme se vydáváním občanských průkazů či cestovních pasů. Dále řešíme přestupky proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku. Nabízíme pronájem hrobových …

MÚ Vlašim - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel a dopravně správní agendy. Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, projednávání přestupků, přijímání plateb a vyplácení drobných výdajů, organizační zajišťování všech typů voleb, přijímání a odesílání pošty úřadu a její …
313 039 310

MÚ Králíky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vedení evidence obyvatel, řidičů a registru …
465 670 871

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor správní, školství a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme evidenci zemědělských podnikatelů, provádí změny a rušení osvědčení. Provádíme také živnostenské kontroly a ukládáme pokuty za porušení. Zabýváme se vedením živnostenského rejstříku v působnosti správního …
569 496 616

MÚ Slaný - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vyhotovujeme rodné, úmrtní a oddací listy. Vydáváme rozhodnutí o změně jména a příjmení. Přijímáme a vyřizujeme žádosti o vystavení cestovních dokladů a občanských …

MÚ Zdice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, územního i stavebního řízení, dopravy a životního …
311 612 427

MÚ Červený Kostelec - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy a evidence …
491 467 529

MÚ Hrušovany nad Jevišovkou - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a matriční doklady pro cizinu. Evidujeme trvalý pobyt občana včetně …
515 200 462

ÚMČ Praha 16 - Odbor občansko správní

 – Naplánovat trasu
Výkon matričních činností. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
234 128 240

MÚ Slavičín - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a vedení evidence obyvatel. Nabídka vyhotovení rodných, úmrtních i oddacích listů, vydávání rozhodnutí o změně jména a příjmení či osvědčení o státním občanství včetně duplikátů. Vyřizujeme žádostí o občanské průkazy, cestovní doklady či o změně místa trvalého …
577 004 815

Magistrát města Opava - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Náplní práce odboru je evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, provoz matriky, projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě, provoz spisové služby. Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České …