Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonné nad Orlicí - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Prodej, pronájem a výkup nemovitostí. Vedení přestupkové …
465 461 557

MÚ Bechyně - Odbor vnitřních a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením matriční agendy a evidence obyvatel, zajišťováním vnitřní správy města i vydáváním potvrzení o ztrátě občanského průkazu. Vydáváme ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, vyvěšujeme listiny na úřední desce či evidujeme a zpracováváme žádosti o přidělení …
381 477 027

MÚ Konice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy, evidenci obyvatel a volby a plní funkci volebního orgánu. Vyhotovuje ověřené výstupy ze systému Czech POINT, spisovou službu úřadu, skartaci a archivaci dokumentů a vede centrální spisovnu města a úřadu. Rozhoduje o povolení provozování výherních hracích …
582 401 431

MÚ Bystřice- Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Činnost hospodářsko - správního …
317 783 179

ÚMČ Praha 13 - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon matričních činností. Provádíme ověřování pravosti listin a podpisů. Zaměřujeme se na projednávání přestupků fyzických osob. Provádíme výdej občanských průkazů i cestovních …

MÚ Kolín - Odbor správních činností a přestupků

 – Naplánovat trasu
Vedeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a …

MÚ Rychvald - Odbor organizační

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendy a evidence obyvatel. Dále také péči o zdravotně postižené a staré občany, o rodinu a děti. Poskytujeme poradenskou a výchovnou činnost, pečovatelskou službu. Dále provádíme a zajišťujeme svatební obřady a vystavuje osvědčení k uzavření církevního …
596 543 042

MÚ Vsetín - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu, evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, registr a registraci motorových vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, řidičského oprávnění a řidičských průkazů. Vedeme přestupkovou …
571 491 253

MÚ Klimkovice - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme kompletní matriční agendu a evidenci obyvatel. Spravujeme majetek města včetně bytů a zabýváme se majetkoprávními vztahy. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Přijímáme stížnosti a petice …

MÚ Bílina - Odbor správní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanských a cestovních dokladů. Vystavuje rodné, oddací a úmrtní listy. Dohlíží na údržbu a úklidové práce. Vede agendu ztrát a nálezů. Zpracování podkladů pro statistiku a pro sbírky listin. Vítání …

MÚ Budišov nad Budišovkou - Finanční a správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Správa hospodaření …
556 312 036

MÚ Horšovský Týn - Odbor vnitřních věcí a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a agendy přestupkové komise. Vedeme evidenci obyvatel. Vyřizujeme občanské průkazy a cestovní doklady. Projednáváme přestupky na úseku pořádku ve státní správě a samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. Vydáváme voličské …
379 415 115

MÚ Úštěk - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Odbor také zajišťuje projednávání přestupků, kulturu, správu pohřebišť a zástup na jednotlivých úsecích odboru, vedení matriční knihy, výdej výpisů z knih narozených, zemřelých a z knihy manželství, vypracování posudků pro Policii ČR a další …
416 795 609

Úřad městské části Praha-Šeberov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace a služby související s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Pořádáme kulturní a společenské …
(1)
244 911 713