Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výdejem občanských průkazů, cestovních dokladů, evidencí obyvatel, registrem řidičů a evidencí …
483 357 710

MÚ Bakov nad Jizerou - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města, zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel, bytů a jejich vybavenosti. Zajišťujeme informovanost občanů na úřední desce a vývěsních skříňkách. Vedeme evidenci ztrát a …

MÚ Šenov - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
596 805 941

MÚ Kolín - Odbor správních činností a přestupků

 – Naplánovat trasu
Vedeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vydáváme občanské průkazy a cestovní doklady. Zajišťujeme volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů, vidimace a legalizace, matrik, státního občanství a …

ÚMČ Praha 18 - Odbor správních agend

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme evidenci obyvatel, vydávání a skartaci občanských průkazů, vydání cestovního pasu, ověřování listin a podpisů i řešení správních …
284 028 121

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor občanských záležitostí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i provozních a hospodářských potřeb úřadu. Vedení přestupkové agendy a příprava, organizace i průběh …
573 501 917

MÚ Přelouč - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává řidičské průkazy. Registruje silniční a zvláštní vozidla a zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel. Schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí, po přestavbě a individuální výrobu …
466 094 211

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Odbor koordinuje činnost oddělení vnitřních věcí, dopravy a silničního hospodářství a obecního živnostenského úřadu. Oddělení vnitřních věcí se dále věnuje státní správě na úseku matrik, státního občanství, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských …
491 419 620

MÚ Velká Bystřice - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence …
585 351 370

MÚ Kojetín - Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a správy v oblasti školství a …

MÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
488 880 921

ÚMČ Praha 10 - Odbor občanskosprávní

 – Naplánovat trasu
Ověřování pravosti podpisů a listin. Výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence státních občanů i cizinců s povolením k pobytu a azylantů. Zabezpečování agendy blokových pokut. Zajišťujeme vedení evidenci razítek se státním znakem za celý ÚMČ, …

Městský úřad Vrchlabí - Odbor vnitřních věcí a správní

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje evidenci obyvatel, občanských průkazů i cestovních dokladů. Vede matriční agendu. Zabývá se technickým zajištěním voleb a vnitřní správou úřadu. Zaměřuje se také na otázky obecně prospěšných …
499 405 719

MÚ Vracov - Odbor hospodářskosprávní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou matriční agendy a evidencí obyvatel. Poskytujeme služby týkající se cestovních dokladů, občanských průkazů, vidimace a …
518 323 230