Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Javorník - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a provoz vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod. Přidělujeme čísla popisná a evidenční. Přijímáme a evidujeme žádosti o poskytnutí účelových půjček. Zajišťujeme údržbu veřejné zeleně, prostranství, místních komunikací a …
584 458 797

MěÚ Kostelec nad Orlicí - odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Správa majetku …

ÚMČ Praha 19 - Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu a údržbu bytového i nebytového fondu ve vlastnictví městské části. Vedení evidence a pronajímání movitého i nemovitého majetku. Kontrolování nájemného a realizace investiční …

MÚ Česká Kamenice - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Spravuje obytné domy, v nich zřízené byty a nebytové prostory a ostatní stavby ve vlastnictví města. Zajišťujeme výkon státní správy na úseku požární …
412 151 543

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
416 850 126

MÚ Kostelec nad Labem - Odbor životního prostředí a správy města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního …
326 700 658

MÚ Semily - Odbor rozvoje a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zadáváme a vedeme tvorbu investičních projektů a zajišťování jejich realizace. Zabýváme se také operativní evidencí majetku zaúčtovaného na majetkových účtech města, zajišťujeme a realizujeme IČ v oblasti výstavby …
481 629 235

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Cvikov - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Příjem, evidence a vedení písemné agendy žádostí o pronájem, prodej, nabytí a směnu pozemků. Zajišťování geodetických služeb při zaměřování pozemků určených k prodeji či pronájmu a jejich evidence. Vedení spisové agendy ve vztahu ke katastrálnímu …
487 829 015

Magistrát města Mostu - Odbor investic a komunálního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajištění investiční výstavby, oprav a …
476 448 111

ÚMO Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - Odbor investic a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme přípravu, realizaci a koordinaci investičních výstaveb městského obvodu. Provádíme výběrová řízení na dodavatele investic. Spravujeme veřejnou zeleň či požární ochranu a provozujeme integrovaný záchranný …
599 442 952

MÚ Rokycany - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání i vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
371 706 150

ÚMČ Praha 18 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci a využívání majetku. Zpracovává koncepci bydlení, rozbory potřeb bydlení a jejich realizaci. Realizuje dispozice s nemovitým majetkem jakou jsou pronájmy, odprodeje, výpůjčky, převody i vydávání stanovisek jako účastník stavebně - správního …
284 028 229

MÚ Sadská - Odbor správy majetku města a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme smlouvy k pronájmu a prodeji nemovitostí, včetně věcných břemen, projektovou dokumentaci či výběrová …
325 595 030