Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odbor správy majetku a investic Aš

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu nemovitostí města a bytové agendy. Zaměřujeme se na předprojektové a projektové přípravy investičních akcí města. Spolupracujeme s majetkovou a bytovou komisí a s komisí pro poskytování půjček. Realizujeme stavby dle plánu investic města. Poskytujeme …
354 524 234

MÚ Pelhřimov - Odbor hospodářský

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města. Zajišťujeme přípravy, realizace a koordinace investičních výstaveb města. Zabýváme se činností v oblasti památkové péče a čistoty …
566 590 320

ÚMČ Praha - Petrovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Evidence nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Správa a údržba pozemků. Vydávání souhlasu ke vstupům na pozemky a do …
267 900 938

MÚ Choceň - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby a drobných staveb. Zadáváme vypracování předprojektové dokumentace a zajišťujeme její posouzení a schválení. Provádíme stavební dozor, případně zajišťujeme výkon technického dozoru u dodavatelských …
465 461 944

MÚ Nové Město na Moravě - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
566 598 350

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Velká Bíteš - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
566 789 130

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor správy nemovitostí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …

MÚ Vrbno pod Pradědem - Majetkoprávní odbor

 – Naplánovat trasu
Prodej a pronájem majetku města. Nákup nemovitostí, staveb a pozemků pro potřeby města. Vyřizování agendy týkající se …
554 795 113

MÚ Votice - Odbor finanční a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
317 830 180

MÚ Klatovy - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci nemovitého majetku. Spravujeme technické digitální mapy, geografický informační systém a spolupracujeme se správci sítě. Zajišťujeme smluvní vztahy na úseku investiční výstavby a územního plánování. Připravujeme podklady na zpracování strategických …
376 347 247

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedeme evidenci a registr smluv či dohod vzniklých při závazkových vztazích. Zaměřujeme se na privatizaci domovního a bytového …
599 430 252

MÚ Česká Kamenice - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Spravuje obytné domy, v nich zřízené byty a nebytové prostory a ostatní stavby ve vlastnictví města. Zajišťujeme výkon státní správy na úseku požární …
412 151 543