Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jemnice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
568 450 221

MÚ Blatná - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vyřizování evidence čísel popisných a územních analytických podkladů i plánů. Vydávání stavebních …
383 416 152

MÚ Tábor - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává stavební povolení, územní rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Provádí kolaudace staveb včetně povolení předčasného užívání. Dále vydává rozhodnutí o stavební …
381 486 180

MěÚ Česká Lípa - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Úřad se zabývá státní památkovou péčí, územním plánováním a vede úsek spisovny a administrativy. Má na starosti péči o válečné hroby a kulturní památky. Kontroluje aktuálnost územně plánovací dokumentace a dává podnět k pořízení …
487 881 203

MÚ Nýřany - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a investiční výstavbu. Provádíme stavební dohled, umísťování či povolování staveb a terénních úprav. Dále rozhodujeme o odvodech ze zemědělského půdního fondu, vedeme registr územní identifikace, adres i …

MěÚ Kostelec nad Orlicí - stavební úřad - životní prostředí

 – Naplánovat trasu
Provoz stavebního úřadu. Zajišťování územního plánování a ochrany životního prostředí. Výdej stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí a povolení ke kácení či prořezávání …

ÚMČ Brno-Černovice - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o umístění, povolení, kolaudaci a odstraňování staveb na území městské části. Odbor vyřizuje žádosti o povolení zkušebního provozu a k předčasnému užívání staveb, dále žádosti o vydání kolaudačního a územního …
548 129 832

MÚ Sezemice - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vydává územní rozhodnutí o umístění staveb, změně využití území a dělení nebo scelování pozemků. Vydává také stavební povolení. Provádí kontrolní prohlídky …
466 741 022

MÚ Zákupy - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
487 857 172

MÚ Kostelec na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy o územním plánování a stavebním …
582 373 479

ÚMO Ostrava-Martinov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním územních a kolaudačních rozhodnutí a stavebních …
599 423 101

MÚ Hranice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Provádíme územní řízení o umístění a změně stavby nebo zařízení, rozhodujeme o vstupech na pozemky. Zajišťujeme konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního …

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor stavební a územního plánu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování procesních činností pořizování územního plánu hlavního města Prahy a územně plánovacích dokumentací a …

Magistrát města Děčín - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Přijímáme žádosti o územní rozhodnutí, souhlasy či plánovací informace. Vyřizujeme žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a o vydání stavebního …
412 591 171