Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Šternberk - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, vod, ovzduší, zvířat, veterinární a rostlinolékařské péče. Odbor se zabývá rybářstvím, lesním hospodářstvím a …
585 086 572

MÚ Koryčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
573 500 984

MÚ Nový Bor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme lesní hospodářství, myslivost, rybářství či ochranu zemědělského půdního fondu. Odbor se organizačně člení na odpadové hospodářství, ochranu přírody a krajiny i myslivosti, vodní hospodářství, lesní hospodářství, rybářství a ochranu ovzduší a zemědělského půdního …
487 712 346

ÚMČ Praha 9 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody, krajiny a ovzduší. Vedeme evidenci zemědělských podnikatelů. Vydáváme lovecké lístky. Zajišťujeme údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť a odstraňování černých skládek. Prověřuje podněty od …
283 091 351

MÚ Kopřivnice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování ochrany životního …
556 879 780

MÚ Říčany - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Vedení odpadového hospodářství i ochrany ovzduší, krajiny, přírody a zemědělského půdního fondu. Nabídka rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a …
323 618 247

MÚ Vyškov - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí, ovzduší, správy lesů, myslivosti a …
517 301 540

MÚ Vsetín - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme úkoly v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, ochrany přírody, krajiny, ochrany vod, ovzduší, zemědělství, zemědělského půdního fondu, rybářství, lesního hospodářství, odpadového hospodářství, havarijního a krizového řízení, bezpečnosti práce i požární …
571 491 714

MÚ Kolín - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme ochranu životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, rostlin, zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a …

MÚ Bystré - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu. Nabízíme kácení dřevin rostoucích mimo les. Zabýváme se také otázkami vodohospodářství, myslivosti, zemědělství, rybářství či odpadového …
468 008 186

MÚ Český Brod - Odbor životního prostředí a zemědělství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí a ovzduší. Zajišťujeme správu vodohospodářství, lesního i odpadového hospodářství. Provádíme ochranu zemědělského půdního …

ÚMO Ostrava - Plesná - Úsek výstavby, majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úsek vydává povolení ke kácení dřevin, k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci či zvláštního užívání místních …
599 427 106

MÚ Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí, povolujeme a zakazujeme kácení dřevin. Ukládáme náhradní výsadbu, vyhlašujeme památné stromy a jejich ochranná pásma a zajišťujeme jejich ochranu. Vymezujeme a hodnotíme místní systém ekologické …
518 670 240

ÚMČ Praha 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu v oblasti životního prostřední, odpadového hospodářství a dopravy. Zaměřujeme se na ochranu přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu a lesů. Zajišťujeme likvidaci odpadů, umístění dopravních značek a zařízení. Zajišťujeme údržbu zeleně, parků, včetně …