Firmy

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Činnost úřadu je územní plánování, příprava a realizace projektů investiční výstavby a péče o …
483 357 441

MÚ Bakov nad Jizerou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Sestavujeme upravujeme a kontrolujeme dodržování rozpočtu města, vedeme výkazy a plnění rozpočtu. Shromažďujeme žádosti a na jejich základě připravuje podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města. Vymáháme dluhy, nedoplatky a …

MÚ Šenov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
596 805 937

MÚ Kolín - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města, jeho organizací a organizačních složek. Vedeme komplexní účetní evidenci a evidenci městského majetku. Vykonáváme pokladní službu a daňovou …

ÚMČ Praha 18 - Odbor hospodářské správy a investic

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme vedení účetnictví a rozpočtu, výplaty mezd pracovníkům ÚMČ, evidenci majetku, pokladní i fakturační činnost a kontrolu účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných …
284 028 112

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vymáhání nezaplacených místních i správních poplatků, zpracování daňového přiznání, vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů a vymáhání nezaplacených místních i správních …
573 501 919

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu hospodaření města i evidenci majetku. Zajišťuje ověřování listin a dokumentů. Provádí zpracování návrhů rozpočtu města, sledování a kontrolu čerpání rozpočtu, vyřízení podkladů pro úvěry a účelové dotace a návrhy nákupu, pronájmu a prodeje …
491 419 630

MÚ Kojetín - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření …
581 277 450

ÚMČ Praha 10 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví městské části. Vymáhání sankčních plateb a výběr místních poplatků. Vydávání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Vytváříme rozpočet a realizujeme rozpočtová opatření. V rámci přenesené působnosti ekonomický odbor zajišťuje výběr místních …
267 093 251

Městský úřad Vrchlabí - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vedení účetnictví a ekonomiky města, evidenci výherních hracích přístrojů a správu agendy místních poplatků. Vybírá poplatek za komunální odpad, poplatek z ubytování, ze psů a poplatek za zábor veřejného …
499 405 346

MÚ Bučovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
517 324 455

MÚ Česká Lípa - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor má na starosti vedení seznamu příspěvkových organizací zřízených městem a vymáhání pohledávek. Zhotovuje rozbory hospodaření včetně vyúčtování hospodaření, statistické výkazy, hlášení a analýzy. Zabývá se zpracováním darovací …
487 881 243

MÚ Rýmařov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
554 254 150

MÚ Štětí - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření města. Zaměřujeme se na rozpočty, fakturace, místní poplatky, povolování výherních hracích přístrojů, vymáhání pohledávek a …
416 859 349