Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Benátky nad Jizerou - Odbor finanční a plánovací

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finance města, dotace a plánování. Zabýváme se vedením účetnictví města, statistických výkazů, evidenčních listů důchodového pojištění, majetku i závazků. Provádíme přípravu rozpočtu. Vybíráme silniční daň a …
326 375 324

MÚ Šternberk - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Sestavování rozpočtu města, evidence pohledávek, inventarizace majetku a závazků, sledování a kontrola čerpání poskytnutých dotací. Rozhodování o provozování výherních hracích …
585 086 248

OÚ Albrechtice - Odbor místní správy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
596 428 448

MÚ Nový Bor - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečuje účetnictví města a sestavování účetních výkazů, platební styk s bankovními ústavy a sleduje čerpání rozpočtu. Součástí odboru je také oddělení daní, poplatků a pohledávek. Provádí kontrolu vyúčtování grantů a spravuje agendu tomboly, …
487 712 351

MÚ Velké Opatovice - Odbor finančně správní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou a hospodařením města. Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
516 477 321

ÚMČ Praha 9 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme komplexní účetnictví a rozpočet hospodaření v oblasti vzdělávání, kultury a vnitřní správy. Vedeme spisovou agendu místních poplatků z ubytovacích kapacit, za rekreační pobyt a za provozovaný výherní hrací přístroj. Provádíme vymáhání …
283 091 219

MÚ Kopřivnice - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu hospodaření …
556 879 730

MÚ Říčany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka zpracování účetnictví a rozpočtu města i svazku obcí, fakturaci, evidenci psů, inventarizaci a pojištění majetku města a povolování výherních hracích přístrojů i tombol. Zajištění prodeje známek na svoz směsného komunálního odpadu a bio …
323 618 129

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor zabezpečuje souhrnnou ekonomickou agendu městského …
475 277 573

MÚ Vyškov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečení souhrnné ekonomické agendy města a sestavení rozpočtových výhledů, návrhů rozpočtu města a rozpočtových směn i …
517 301 240

MÚ Vsetín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města. Vedeme komplexní účetní evidenci, evidenci městského majetku. Řešíme půjčky z prostředků fondu rozvoje bydlení. Vykonáváme pokladní službu a daňovou agendu. Jsme správcem místních …
571 491 307

MÚ Kolín - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městský rozpočet a finanční fondy, zajišťujeme financování města, jeho organizací a organizačních složek. Vedeme komplexní účetní evidenci a evidenci městského majetku. Vykonáváme pokladní službu a daňovou …

MÚ Zlaté Hory - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
584 425 126

MÚ Bystré - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme finanční prostředky. Provádíme rozborovou činnost a navrhujeme nápravná opatření ve finanční oblasti. Zpracováváme závěrečný účet města. Dále vykonáváme správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravujeme dotace, ukládáme pokuty či …
468 008 183