Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jílové u Prahy - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
241 021 901

MÚ Bor - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
374 756 117

ÚMČ Brno-Líšeň - Odbor rozpočtu a financí

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování souhrnné ekonomické agendy města, sestavování návrhů rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory. Odbor pomáhá vymáhat pohledávky a zajišťuje vedení účetnictví. Odbor zpracovává návrhy koncepcí dluhového zatížení …
544 424 850

MÚ Kralupy nad Vltavou - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vyřizujeme registrace a platby místních poplatků za svoz komunálního odpadu, psa a z ubytovací kapacity. Lze u nás podávat žádost o snížení nebo prominutí místních poplatků za psa a svoz komunálního odpadu nebo registraci a změnu v registraci psa staršího 3 …
315 739 842

MÚ Rakovník - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …

MÚ Úštěk - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečuje veškerý platební a zúčtovací styk, bankovní operace, převody finančních prostředků. Vede evidenci předpisů, odpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám, účetnictví o pohybu majetku ve správě města, místní …
416 795 609

MÚ Orlová - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Sleduje ekonomickou situaci ve městě a platební bilanci. Zabývá se rozpočtem města a vede evidenci rozpočtových změn. Specializuje se na vedení účetnictví a agendy úvěrů poskytovaných na rozvoj bydlení. Provádí platební operace. Sestavuje předepsané účetní …
596 581 317

MÚ Vodňany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování finančního hospodaření …
383 379 180

MÚ Kralovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor tvoří a kontroluje rozpočet města, zpracovává účetní agendu, spolupracuje s příspěvkovými organizacemi a zajišťuje související činnosti. Zajišťování správy a výběru místních a správních poplatků či vedení evidence veškerého majetku …
373 300 280

MÚ Zruč nad Sázavou - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Provoz ekonomického odboru úřadu města Zruč nad Sázavou. Zajištění správy hospodaření města. Příprava rozpočtu města a závěrečného účtu. Zajištění evidence poplatku ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, za provozovaný výherní hrací přístroj a …
327 531 405

MÚ Kouřim - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracovávání návrhu rozpočtu a zajišťování jeho projednání. Vedení evidence schválených rozpočtových opatření a provádění jejich …
321 783 230

MÚ Česká Kamenice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťuje zpracování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, vyhodnocuje skutečné hospodaření ve vztahu ke schválenému rozpočtu a navrhuje úpravy …
412 151 552

MÚ Hulín - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Cílem finančního odboru je řídit finanční stránku rozhodování. V oblasti rozpočtu jsme odpovědní za celý rozpočtový proces od sestavení návrhu, jeho předložení zastupitelstvu ke schválení, přes kontrolu plnění rozpočtu až po předložení vyúčtování a vykázání výsledku hospodaření …
573 502 733